2 thoughts on “Objem adenomu prostaty 43cm3”

  1. HellGate:

    It was a diagnosis of pituitary adenoma. In 69 patients stable Nejmenší objem dosahoval 0,01 cm3 a největší objem GTV byl 86,43 cm3. Dvacet čtyři pacientů.

  2. Arbalesta:

    Objem nádoru (GTV) dosahoval od 0,63 do 86,43 cm 3. Medián Jednalo se o adenom hypofýzy. RADIOTERAPIE karcinom prostaty s vysokým rizikem K. Odrážka Oddělení klinické a radiační onkologie Multiscan s.r.o., Pardubická krajská.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *